Ing. Lubomír Diviš
PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ
Ekonomika Controlling Informatika
PARTNER
Kontaktní informace
www.ei-advisor.com
            www.ei-advisor.eu
                       www.ei-advisor.cz
                                  www.ei-poradce.cz
English
Česky
Deutsch
Zaměřuji se na intenzivní podporu růstu a podnikání společností - partnerů v oblastech ekonomického řízení, controllingu a informačních systémů, kde jsem získal nejvíce znalostí, zkušeností.

Partner  získává v průb
ěhu spolupráce správné, dříve obtížně dostupné informace pro řízení, rozhodování, a to včas.

Za důležité považuji získaný čas, který partner může využít na své hlavní činnosti: výrobu,služby, obchod, vývoj a samozřejm
ě více času věnovat svým zákazníkům a spolupracovníkům.

Otázky, které mohou nabízené služby  zodpovědět:
                                                                     Konkurenční výhody:

Důkladná analýza

Chytrá proveditelná řešení

Přímá intenzivní účast a spolupráce s týmem partnera na realizaci

Nezávislost usnad
ňující a urychlující změny a vyjasnňující vztahy partnera s okolím

Držení zvoleného sm
ěru a maximální využití všech zdrojů
Jste úspěšná rychle rostoucí firma a potřebujete zlepšit nebo zavést ekonomické řízení?


Nemáte k dispozici včas a správné informace pro rozhodování?


Řešíte krizovou situaci ve vaší společnosti?


Zabírá vám narůstající byrokracie a "přeorganizovanost" stále více času?


Neposkytuje vám vaše účetnictví dostatek rychlých informací ve srozumitelné podob
ě?


Potřebujete průb
ěžnou kontrolu vašeho účetnictví?


Jste společnost se zahraniční účastí a potřebujete rychle trasparentní ekonomické reporty pro majitele či společníky?


Investovali jste velké částky do informačních systémů a stále to není ono?


Váš pořízený zaplacený informační systém stále není funkční?


Používáte n
ěkolik různým systémů a chcete informace jako z jednoho?


Váš dodavatel informačního systému a jeho konzultanti zneužívají vaší neodbornosti?


Potřebujete zajistit efektivní správu vašeho informačního systému
a zam
ěstnávat specialisty není vhodné vzhledem k velikosti firmy?


Potřebujete zajistit správu počítačové sít
ě nezávislým odborníkem?


Uvažujete o pořízení informačního systému a uvítáte součinnost nezávislého odborníka?

ÚVOD
Úvod